Aktuální smluvní podmínky - Zdraví

Koloidy Au, Ag, Cu, Zn, Fe. Lipozomální vitamíny. Křemelina. Masážní a diagnostické přístroje.
Podprahové nahrávky.
Přejít na obsah

Aktuální smluvní podmínky

SPOLUPRÁCE
Podmínky spolupráce jsou jednoduché a nejsou ničím podmíněné.:

Spolupracovníkem se může stát každý kdo o to požádá, pro registraci stačí uvést jméno, adresu bydliště a funkční email. Evidovanému spolupracovníkovi budou poskytnuty provize s tím, že zboží zaslané na adresu spolupracovníka bude přímo cenově poníženo o provize. Jak se zbožím spolupracovník naloží je plně v jeho režii. Spolupracovník  může požádat o zaslání zboží přímo zákazníkovi, pokud zákazník není v dosahu spolupracovníka, v tomto případě mu bude provize vyplacena na jeho BÚ.
 
Členem spolku REGEN CLUB z.s. se může stát aktivní spolupracovník po uplynutí  jednoho roku. Budoucí člen spolku bude seznámen se stanovami, budou mu vyhotoveny webové stránky s E-Shopem podle jeho představ a to úplně zdarma na naší doméně. Změní se finanční postupy ve vyplácení provizí.
Vzhledem k tomu, že nejvyšším orgánem REGEN CLUB z.s. je "členská schůze" může se aktivně podílet na činnosti spolku. O udělení členství rozhodne RADA spolku.
Akcionářem se může stát aktivní člen spolku s podílem na případném zisku spolku. Nového akcionáře navrhne s jeho ověřeným souhlasem rada spolku a schválí členská schůze.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2021
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah